Instrukcje - BIP

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Instrukcje

 

Strona podmiotowa BIP Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży jest tworzona zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

* Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r (Dz. U. Nr 112 poz. 1198)
* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (zmiana rozporządzenia z dnia 17 maja 2002 r (Dz. U. Nr 67 poz. 619)
* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu przedmiotowego znajdującego się po lewej stronie ekranu.
Do dyspozycji wyboru podzielono menu na sposób intuicyjny

 • Struktura organizacyjna

 • Redakcja

 • Majątek

 • Instrukcje

 • Przetargi

 • Wyniki przetargów

 • Konkursy

 • Inne informacje

 • Zamówienia publiczne

 • Dostęp do informacji nie zawartych w bip

 • Strona główna BIP

W górnej części ekranu umieszczona jest wyszukiwarka, służąca do wyszukania nagłówków wiadomości i nowości. Pod nimi znajduje się logo/nazwa bursy, po kliknięciu którego użytkownik przenosi się na stronę główną strony www placówki.


 
 
 
Copyright © 2012 - 2017 Bursa Szkolna Nr 1 w Łomży
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego